Dil Belgesi

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği asil öğrenci seçim kriterlerinden bir tanesi de İTÜ senatosunun belirlediği minimum düzeyde, misafir olunacak ülkede görülecek eğitimin diline uygun, geçerli bir dil sınavı sonucu beyan etmektir.

Dil belgesi yönünden eleme ve seçim iki aşamalı yapılmaktadır.

İTÜ Erasmus Ofisine Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği için başvuru yaptığınızda 

  1. Başvuruduğunuz an itibariyle son dönem dahil olmak üzere genel akademik not ortalamanızın %50'si
  2. Başvurunuzda ibraz ettiğiniz, o dönem için ofisimiz tarafından kabul edilen dil belgesi puanınızın %50'si

toplanarak son puanınız oluşturulur. 

Öğrenciler en yüksek puanlıdan en düşük puanlı öğrenciye doğru sıralanır ve en üstten en alta doğru tercih sıraları göz önünde bulundurularak boş kontenjanlara yerleştirilir. Diğer bir deyişle öğrenciler İTÜ içerisinde elenirler.

Bu aşamada bir kontenjana yerleştirilebilen öğrenci artık Asil Erasmus Aday Öğrencisi olmuştur.
Asil aday öğrenciler yerleştirildikleri karşı kurumların başvuru şartlarını tamamlamakla mükelleftirler.

İşte bu aşamada karşı kurumlar İTÜ Erasmus Ofisinin kabul ettiği YDS, ÜDS, KPDS, Özel Eğitim Kurumlarının Belgeleri hatta İTÜ Proficiency sınavını bile kabul etmeyebilirler. Karşı kurumun istediği dil belgesini ve geri kalan dökümanları karşı kuruma teslim edip kabul mektubunu alan öğrenciler Asil Erasmus Öğrencisi olurlar.

Önemli Açıklama: Lütfen dil eğitiminiz için kayıt yaptıracağınız kursların edindirdikleri sertifikaların Milli Eğitim Bakanlığı'nca tanındığından emin olunuz. Kursun MEB'e kayıtlı olması yeterli değildir! Kayıt olunan dilin MEB'ce tanınırlığının teyidini alınız, yazılı kanıt sorgulayınız.