Dönen Öğrenci

Dönen Öğrenciler yanlarında aşağıda sıralanan belgeleri getirmelidirler:

1. Confirmation of Arrival / Departure belgesinin tamamı doldurulmuş, ıslak imzalı, orijinal sureti ve kopyası.
2. Bütün imzaları ıslak, orijinal İTÜ LA belgesi (ve varsa İTÜ LA change belgesi*)
3. Transkript
4. OLS Sonuç Belgesi
5. Pasaportlarının giriş çıkış sayfalarının ve en öne (kimlik) sayfasının fotokopisi

Yukarıda sıralanan bu maddeler iki ayrı departmana şu şekilde verilecektir:

1. İTÜ Erasmus Ofisi (Kalan hibe hesaplamaları ve mahsuplaşmaları için)

- Confirmation of Arrival / Departure belgesinin tamamı doldurulmuş, ıslak imzalı, orijinal sureti.
- Bütün imzaları ıslak, orijinal İTÜ LA belgesi (ve varsa İTÜ LA change belgesi*)
- Transkript fotokopisi veya online bir sistem üzerinden ofiste kontrol edilebilecek internet çıktısı not dökümü
- Pasaportlarının giriş çıkış sayfalarının ve en öne (kimlik) sayfasının fotokopisi

Bu 4 belgenin ofise teslim edilmesi sırasında bilgileriniz Avrupa Birliğinin online portalına işlenecektir ve ertesi gün veya sonraki gün portala işlenirken belirttiğiniz mail adresine bir anket gelecektir. Dönüşte hibe almayacak veya iade edecek öğrencilerin anketi doldurmaması söz konusu değildir. Böyle bir durumda öğrenci işlerinden ilgili öğrencinin bütün işlemlerine askıya alınacaktır ve bütün öğrencilik hakları prosedürlerini eksiksiz tamamlayana kadar askıya alınacaktır.


2. Otomasyon-Öğrenci İşleri (Ders saydırmak için)

Aşağıda sıralanan belgeleri:
Lisans öğrencileri ----------------> İlyas Bey'e
Yükseklisans öğrencileri --------> Canan Hanım'a

1. Bütün imzaları tamam İTÜ LA belgesi fotokopisi (ve varsa İTÜ LA change belgesi fotokopisi*)
2. Transkript orijinali