İTÜ LA Belgesi ve İTÜ Tanınma Belgesi

Learning Agreement -LA- (Öğrenim Sözleşmesi) & Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) Nedir?

Ulusal Ajans kuralı gereği, tam zamanlı lisans veya lisansüstü (tez aşamasındakiler dahil) Erasmus+ öğrencisi, 1 dönem için 30 AKTS, 2 dönem için 60 AKTS ders yükü almalıdır. Tam zamanlı öğrenci olduğunuzu gösteren belge LA’inizdir.

Tanınma belgesi ise, karşı kurumda alacağınız dersler ile İTÜ’de saydıracağınız derslerin izlenebilirliğini gösteren belgedir. Bu belge hareketlilik sonrasında ders saydırma işlemleri için kullanılacağından, derslerin eksiksiz ve doğru bir şekilde eşlemesi yapılmalıdır.

Nasıl 30/60 ECTS değerinde ders seçeceğim?

•Karşı kurum ders içerikleri incelenir. Karşı kurumun belirlediği AKTS değerleri geçerlidir (web sayfaları, ders kataloğu, vb).

•Uygun olabilecek derslerin, İTÜ ders içerikleri ve AKTS ders yükleri ile karşılaştırılır.

•Uygun olduğu düşünülen dersler, bölüm koordinatörünün onayına sunulur.

•Eğer dersler uyumluysa, LA hazırlama süreci başlar.

Learning Agreement & Tanınma Belgesi hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlar

 1. Belgeler eksiksiz ve doğru bir şekilde bilgisayar ortamında doldurulmalıdır.
 2. Tanınma belgesi önlü arkalı basılmalı ve imza prosedürü takip edilerek, imzaların eksiksiz olduğundan emin olunmalıdır.
 3. Karşılığı olmayan hiçbir ders alınamaz.
 4. Tek dönem ortalama 30 AKTS. İki dönem için ortalama 60 AKTS karşı kurumdan ders seçilmelidir.
 5. Karşı kurumdaki seçilen toplam AKTS miktarı ile İTÜ'de seçilen toplam AKTS miktarı arasındaki fark en fazla 5 AKTS olmalıdır.
 6. LA belgesinde ya da Change LA sonrasında toplam dil dersi miktarı alınan toplam kredinin %30'unu geçmemelidir.
 7. LA'de kaç AKTS olursa olsun bir dönem için min. 21 AKTS'den, iki dönem için 42 AKTS'den başarılı olunması, hak edilen hibenin %30'luk kısmının alınabilmesi için şarttır.
 8. Eğer LA’e ITB ya da MT dersleri yazılacak ise ya dersin kodu ve ismi ya da 6yy MT, 8.yy ITB gibi genel gösterimler yazılmalıdır. Aynı anda hem ders kodu hem de yarıyıl şeklinde yazılan dersler kabul edilmeyecektir.
 9. Ön şartı sağlanmamış ders, Erasmus+ hareketliliğinde alınmamalıdır.
 10. Aynı dönem içerisinde ders ve ön şartı birlikte alınamaz.
 11. Bir yıl hareketlilik gerçekleştirecek olan öğrencilerimiz dersin önşartını birinci dönem, dersi ise ikinci dönem alabilirler. Ancak, birinci dönem dersin ön şartından kaldılarsa, ikinci dönem LA belgesinden ön şartı sağlayamadıkları dersi düşürmelidir.
 12. Bölüm onayı ile bir derse karşılık birden fazla ders seçilebilir ve bu eşleşme tanınma belgesinde doğru bir biçimde gösterilmelidir.
 13. Öğrenci ders planında yer almayan bir ders alınamaz.
 14. İTÜ'de daha önce alınan bir ders Erasmus+ döneminde alınabilir ancak öğrencinin bu dersi AA ile geçmemiş olması gerekir.

 

Belgelerin imza sıralaması:

İTÜ LA belgelerinizdeki onay imzaları şu sırayla atılmalıdır:

                1) Belge sahibi, öğrenci

                2) Bölüm/Program Erasmus Koordinatörü

                3) İTÜ Erasmus Kurumsal Koordinatörü (Erasmus Ofisi)

Tanınma belgelerinizdeki onay imzaları şu sırayla atılmalıdır:

1) Belge sahibi, öğrenci

                2) Bölüm/Program Erasmus Koordinatörü

                3) Fakülte/Enstitü değişim komisyonu

                4) Lisans için "Dekan", Lisansüstü için "Enstitü Müdürü"

                5) İTÜ Erasmus Kurumsal Koordinatörü (Erasmus Ofisi)

 

NOT: İTÜ LA belgesi ile aynı formatta olan karşı kurum LA belgesi hali hazırda hazırlanmış ise İTÜ LA belgesinin yeniden hazırlanmasına gerek yoktur. Ancak tanınma belgesi her halükarda hazırlanmalı ve hareketlilik dönüşünde orijinal LA ile birlikte Erasmus ofisine teslim edilecek evraklar arasında bulundurulmalıdır. Ayrıca, sadece LA belgesi ya da sadece tanınma belgesi ile ders saydırma işlemi yapılamayacağından, bu iki belgeden bir tanesinin kaybolması ya da hazırlanmaması halinde ders saydırma işlemi yapılmayacaktır.

Not: Bir yıllık tezsiz yüksek lisans programlarından (üç dönemlik akademik yıldan oluşan programlar) yararlanacak öğrencilerimiz için dönemlik AKTS miktarı 20 AKTS olarak uygulanacaktır. Öğrencilerimiz, erasmus program koordinatörlerinin de uygun bulması halinde, dönemlik 15 AKTS ile 25 AKTS arasında ders seçebileceklerdir. Diğer öğrencilerimize uyguladığımız dönem başına minimum 21 AKTS olan başarı kriterimiz, bir yıllık tezsiz yüksek lisans öğrencilerimiz için 14 AKTS olarak uygulanacaktır.