Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 72
Öğrenciler (Students)  › Staj Değişimi
Staj Değişimi

01.06.2016 http://erasmusintern.org/ adresinden ESN'in bir girişimi olan staj olanakları arama portalına göz atabilirsiniz.

----

2017-2018 Erasmus+ Staj Değişimi 1. Tur asil aday ve yedek öğrenci listesini buradan görebilirsiniz. Öğrencilerimizden ivedilikle traineeship agreement'ı titizce doldurup imzalatlarını bekliyoruz. En geç 28 Mayıs 2017 tarihine dek kabul mektubu ve anlaşmalarınızı hazırlamanızı bekliyoruz. Gidiş aşamasında gerçekleştirmeniz gereken prosedürlerle ilgili maille bilgilendirme yapılacaktır.

----
2016-2017 Erasmus+ Staj Değişimi asil aday ve yedek öğrenci listesini buradan görebilirsiniz. Öğrencilerimizden ivedilikle traineeship agreement'ı titizce doldurup imzalatlarını bekliyoruz. En geç 14 Mayıs 2017 tarihine dek kabul mektubu ve anlaşmalarınızı hazırlamanızı bekliyoruz. Gidiş aşamasında gerçekleştirmeniz gereken prosedürlerle ilgili maille bilgilendirme yapılacaktır.
---- 

2016-2017 Akademik Yılını takip eden yazda ve ertesinde Erasmus+ Staj Değişim Programından yararlanmak için ekli dokümanlardaki yönergeyi izleyiniz.

 Başvuru Takvimi

Başvuru Tarihi

Başvurulan Bütçe Yılı

Staj Yapılabilecek Tarih Aralığı

Asil Aday Öğrenci İlan Tarihi

Hibelendirilecek Öğrenci Kotası

3-12 Nisan 2017

2016-2017

17 Nisan-30 Eylül 2017

14 Nisan 2017

23

17-26 Nisan 2017

2017-2018 ilk ilan

1 Haziran 2017- 30 Eylül 2018

28 Nisan 2017

8

Nisan'ın 1. haftası 2018

2017-2018 ikinci ilan

1 Haziran 2017- 30 Eylül 2018

Nisan'ın 2. Haftası 2018

belirsiz

Nisan'ın 3. haftası 2018

2018-2019 ilk ilan

1 Haziran 2018- 30 Eylül 2019

Nisan'ın 4. Haftası

2018

belirsiz


Please check the documents below to see the application process of traineeship exchange in the framework of Erasmus + during the upcoming summer, at the end of 2016-2017 academic year and in the following months.

Application Calendar

Application Period

Budget Applied for

Interval to perform internship

Announcement of the selected students

Quota to be granted

3-12 April 2017

2016-2017

17 April -30 September 2017

14 April 2017

23

17-26 April 2017

2017-2018 first call

1 June 2017- 30 September2018

28 April 2017

8

1st week of April 2018

2017-2018 second call

1 June 2017- 30 September2018

2nd week of April 2018

Not determined yet

3rd week of April 2018

2018-2019 first call

1 June 2018- 30 September 2019

4th week of April 2018

Not determined yet


 

  Belgeler   

2014-2015 yerleştirme
Instruction for traineeship mobility
2016-2017 Erasmus Traineeship Application
2017-2018 Erasmus Traineeship Application
Staj başvurusu için açıklama
2016-2017 Staj Değişimi Başvuru Süreci
2017-2018 Staj Değişimi Başvuru Süreci
2015-2016 yerleştirme
2016-2017 Staj Değişim Yerleştirme
2017-2018 Erasmus+ Staj- İlk Tur Sonuçları