Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 76
Personel Hareketliliği  › Ders Verme Hareketliliği
Ders Verme Hareketliliği

2017-2018 ERASMUS

PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ (TSM) BAŞVURU SÜRECİ

 

 

Kimler Katılabilir?

 

İTÜ’de fiilen görev yapmakta olan     ® tam/yarı zamanlı akademik personel (en az doktor

 ünvanına sahip)

® kadrolu veya sözleşmeli akademik personel

 

Hizmet alımı yolu ile İTÜ’de istihdam edilen personel ile İTÜ arasında sözleşme olmadığından, bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.

 

Faaliyet Alanı

 

Personel ders verme hareketliliği, İTÜ’de ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde, kurumlararası anlaşmamız olan bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine imkan sağlayan faaliyet alanıdır. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

 

Faaliyet Süresi

 

Personel ders verme hareketliliği bütçemiz, Erasmus+ programı kapsamında büyük ölçüde azalmıştır. Bu nedenle, bütçenin adil dağılımı açısından, ders verme faaliyeti daha uzun bir tarih aralığını kapsasa da, yapılacak ödemenin maksimum 3 günle sınırlandırılmasına karar verilmiştir. Faaliyet asgari gün sayısı 2 gündür ve en az 8 saat ders verilmesi gerekmektedir.

 

Hibe Desteği

 

Personel ders verme hareketliliğinden faydalanan akademik personele verilen hibe katkı niteliğinde olup, verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

 

Ülke grupları

Ülkeler

Günlük Hibe

1. Grup Program Ülkeleri

İngiltere, Danimarka, Hollanda, İrlanda, İsveç

144 €

2. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya, Yunanistan

126 €

3. Grup Program Ülkeleri

Almanya, İspanya, Letonya, Makedonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti

108 €

4. Grup Program Ülkeleri

Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya

90 €

 

Hareketlilik dönemi için ödenecek nihai tutar, hareketlilik gün sayısı ile gidilen ülke için geçerli olan günlük hibe miktarı çarpılarak ve bu tutara seyahat katkı payı ilave edilerek belirlenir.

 

Katılımcının seyahat gideri hesaplamalarında, Ulusal Ajans’ın zorunlu tuttuğu “Distance Calculator” kullanılacaktır. Söz konusu hesaplamadan sonra 2 nokta arası için edinilen km karşılığı için, aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanacaktır.

 

Seyahat Mesafeleri

Hibe

10 - 99 km

20 Euro

100 - 499 km

180 Euro

500 - 1.999 km

275 Euro

2.000 - 2.999 km

360 Euro

3.000 - 3.999 km

530 Euro

 

Başvuru Tarihleri

 

Başvuru Başlangıç Tarihi: 15.06.2017

Başvuru Bitiş Tarihi: 01.09.2017

 

Başvuru Yöntemi

 

Hareketlilik 01.10.2017 – 30.09.2018 tarihleri arasında olabilir. Hareketlilik yapmak isteyen akademik personel, 15.06.2017 – 01.09.2017 tarihleri arasında başvuru formunu doldurup, imzaladıktan sonra formu tarayarak erasmus@itu.edu.tr adresine diğer maillerle karışmaması için “Erasmus+ TSM Başvuru Formu” konulu bir e-mail göndererek başvuru yapabilir.

 

Seçim Kriterleri

 

Erasmus+ kapsamında (2014-2015 akademik yılından itibaren) personel ders verme hareketliliğinden faydalanma sayısı

İlk defa faydalanıyor olmak

50 puan

Bir kez faydalanmış olmak

40 puan

İki kez faydalanmış olmak

30 puan

Üç kez faydalanmış olmak

20 puan

Dört kez faydalanmış olmak

10 puan

Beş kez ve üzeri faydalanmış olmak

0 puan

YDS ya da resmi geçerliliği olan YDS eşdeğeri olan bir yabancı dil belgesi* (belgenin ibrazı zorunludur) 04.07.2017 tarihinde yapılan Senato Toplantısında, dil kriteri kaldırılmıştır.

% 50

Bölüm/Program Erasmus Koordinatörü olmak

+10 puan

Karşı kurumdan alınmış kabul mektubuyla (acceptance letter) başvuruda bulunmak

+10 puan

Engelli personel / Gazi personel / Şehit veya gazi yakını personel (eş ve çocukları)**

+10 puan

* Yabancı dil belgesinde geçerlilik süresi aranmamaktadır

   **Engelli personel (Durumlarını Engelli Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmeleri halinde, +10 puan uygulanacaktır. Engelli sağlık raporu Sağlık Bakanlığının engelli raporu vermeye yetkili tam teşekküllü saydığı kamu hastanelerinden alınmış olmalıdır.)

**12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş veçocukları Erasmus personel hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir. Personelin, Erasmus hareketliliğine başvurusu sırasında, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenmiş Şehit/Gazi Ailesi kartının taratılmış halinin ibraz edilmesi halinde +10 puan uygulanır.

 

Gidilmesi Planlanan Üniversite

 

Personel ders verme hareketliliği kurumlararası anlaşmalar kapsamında gerçekleştirilmektedir. İTÜ Erasmus Ofisi’nin web sitesinde bulunan kurumlararası anlaşmaları inceleyebilir veya hareketlilik yapmak istediğiniz kurum listede yoksa, ofisimizin kurumlararası anlaşmalar sorumlusu ile irtibata geçebilirsiniz.   Önemli olan başvuru yapılan tarihte bölümünüz/ programınız için tanımlanmış geçerli bir personel ders verme hareketliliği (teaching staff mobility - TSM) anlaşmasının mevcut olmasıdır.

 

Kurumlararası Anlaşmalar Listesi

https://www.dropbox.com/sh/jx6hksi8zqkgm71/AABci68adxaP2nfZERXEPP4aa?dl=0

 

Yerleştirme Listesi

 

Yerleştirme listesi İTÜ Erasmus Ofisi’nin web sitesinde 30.09.2017 tarihinde açıklanacak, öncesinde telefon veya e-posta ile bilgi verilmeyecektir.

 

Yedek Liste

 

Yerleştirilememiş akademik personel, yedek liste olarak tutulacak ve herhangi bir iptal olması veya Ulusal Ajans tarafından ek hibe gelmesi halinde, yedek listede bulunan ve nihai puanı en yüksek olan akademik personelle iletişime geçilecektir.


PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ - ASİL LİSTE

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİNE GÖRE PUANLAMA

KRİTER 1: Faydalanma Sayısı

KRİTER 2: Erasmus Koord.

KRİTER 3: Kabul Mektubu

Nihai Puan

No

Birim

Ünvan

Ad-Soyad

Puan

Puan

Puan

1

Bilişim Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr.

Sefer Baday

50

10

0

60

2

İTÜ TMDK

Prof.Dr.

Nilgün Doğrusöz Dişiaçık

50

0

10

60

3

Tekstil Tekn. ve Tas. Fak.

Yrd. Doç. Dr.

İpek YALÇIN ENİŞ

50

0

10

60

4

İnşaat Fakültesi

Doç.Dr.

Çiğdem Gömeç

50

0

10

60

5

Fen-Edebiyat Fak. (Kadro)

Öğr.Gör.Dr.

Çiğdem Özkan Aygün

50

0

0

50

6

Bilişim Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr.

Hamza Salih Erden

40

10

0

50

7

Yabancı Diller Yüksekokulu

Okutman

Yeliz Ergül Özcan

50

0

0

50

8

Yabancı Diller Yüksekokulu

Okutman

Vanessa ZOGOPOULOU

50

0

10

60

9

Uçak ve Uzay Bil. Fak.

Yrd. Doç. Dr.

İsmail Bayezit

50

0

0

50

10

Mimarlık

Doç.Dr.

Sıdıka Aslıhan Şenel

30

10

10

50

11

İşletme Fakültesi

Doç.Dr.

Cumhur Enis Ekinci

20

0

10

30


 

  Belgeler   

Ders Verme Hareketliliği Başvuru Formu