Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 202
Personel Hareketliliği  › Eğitim Alma Hareketliliği
Eğitim Alma Hareketliliği

2016-2017 ERASMUS

PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SÜRECİ

 

 

Kimler Katılabilir?

İTÜ’de fiilen görev yapmakta olan     ® tam/yarı zamanlı akademik/idari personel

     ® kadrolu veya sözleşmeli akademik/idari personel

 

Hizmet alımı yolu ile İTÜ’de istihdam edilen personel ile İTÜ arasında sözleşme olmadığından, bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.

 

Faaliyet Alanı


Personel eğitim alma hareketliliği, İTÜ’de istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkan sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin, mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Eğitim, bir yükseköğretim kurumunda veya bir işletmede olabilir. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir.

 

Faaliyet Süresi

 

Personel eğitim alma hareketliliği bütçemiz, Erasmus+ programı kapsamında büyük ölçüde azalmıştır. Bu nedenle, bütçenin adil dağılımı açısından, eğitim faaliyeti daha uzun bir tarih aralığını kapsasa da, yapılacak ödemenin maksimum 5 günle sınırlandırılmasına karar verilmiştir. Faaliyet asgari gün sayısı 2 gündür. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır.


Hibe Desteği

Personel eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup, verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

 

Ülke grupları

Ülkeler

Günlük Hibe

1. Grup Program Ülkeleri

İngiltere, Danimarka, Hollanda, İrlanda, İsveç

144 €

2. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya, Yunanistan

126 €

3. Grup Program Ülkeleri

Almanya, İspanya, Letonya, Makedonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti

108 €

4. Grup Program Ülkeleri

Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya

90 €

Hareketlilik dönemi için ödenecek nihai tutar, hareketlilik gün sayısı ile gidilen ülke için geçerli olan günlük hibe miktarı çarpılarak ve bu tutara seyahat katkı payı ilave edilerek belirlenir.

Katılımcının seyahat gideri hesaplamalarında, Ulusal Ajans’ın zorunlu tuttuğu “Distance Calculator” kullanılacaktır. Söz konusu hesaplamadan sonra 2 nokta arası için edinilen km karşılığı için, aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanacaktır.

Seyahat Mesafeleri

Hibe

100 - 499 km

180 Euro

500 - 1.999 km

275 Euro

2.000 - 2.999 km

360 Euro

3.000 - 3.999 km

530 Euro

 

Başvuru Tarihleri

 

Başvuru Başlangıç Tarihi: 01.06.2016

Başvuru Bitiş Tarihi: 01.09.2016

 

Başvuru Yöntemi

 

Hareketlilik 01.10.2016 – 30.09.2017 tarihleri arasında olabilir. Hareketlilik yapmak isteyen personel, 01.06.2016 – 01.09.2016 tarihleri arasında başvuru formunu doldurup, imzaladıktan sonra formu tarayarak erasmus@itu.edu.tr adresine e-mail göndererek başvuru yapabilir.

 

Seçim Kriterleri

Erasmus+ kapsamında (2014-2015 akademik yılından itibaren) personel eğitim alma hareketliliğinden faydalanma sayısı

İlk defa faydalanıyor olmak

50 puan

Bir kez faydalanmış olmak

40 puan

İki kez faydalanmış olmak

30 puan

Bölüm/Program Erasmus Koordinatörü olmak              veya                   Erasmus Ofisi faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için doğrudan katkı sağlayan idari personel olmak (Erasmus Ofisi’nden onay alınmalıdır)

30 puan

YDS ya da resmi geçerliliği olan YDS eşdeğeri bir yabancı dil belgesi* (belgenin ibrazı zorunludur)

80 veya üstü dil puanı

20 puan

65 – 79 arası dil puanı

10 puan

* Yabancı dil belgesinde geçerlilik süresi aranmamaktadır 

 
Gidilmesi Planlanan Kurum

 

Gitmeyi planladığınız yer bir yükseköğretim kurumuysa, İTÜ Erasmus Ofisi’nin web sitesinde bulunan kurumlararası anlaşmaları inceleyebilirsiniz.          

 

Kurumlararası Anlaşmalar Listesi

https://www.dropbox.com/sh/jx6hksi8zqkgm71/AABci68adxaP2nfZERXEPP4aa?dl=0

 

Yerleştirme Listesi

Yerleştirme listesi İTÜ Erasmus Ofisi’nin web sitesinde 30.09.2016 tarihinde açıklanacak, öncesinde telefon veya e-posta ile bilgi verilmeyecektir.

 

Yedek Liste

Yerleştirilememiş personel, yedek liste halinde tutulacak ve herhangi bir iptal olması halinde yedek listede bulunan ve nihai puanı en yüksek olan personelle iletişime geçilecektir. 


PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ - ASİL LİSTE

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİNE GÖRE PUANLAMA

 

KRİTER 1: Hareketlilikten Faydalanma

KRİTER 2: Doğrudan Katkı

KRİTER 3: Yabancı Dil

Nihai Puan

No

Birim

Ünvan

Ad-Soyad

Puan

Puan

Puan

1

Mimarlık Fakültesi

Araş. Gör.

Emrah Özturan

50

30

20

100

2

Erasmus Ofisi

Uzman

Emel Kanbur

30

30

20

80

3

Öğrenci İşleri Dai. Bşk.

Bilgisayar işletmeni

İlyas Mollaoğulları

50

30

0

80

4

BAP

Bilgisayar işletmeni

Seda Coşkun

50

30

0

80

5

Fen Bilimleri Enstitüsü

Araş. Gör.

Aliye Kara

50

0

20

70

6

İTÜ GİNOVA

Uzman

Şükrü Alper Yurttaş

50

0

20

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİNE GÖRE PUANLAMA

PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ - YEDEK LİSTE

 

KRİTER 1: Hareketlilikten Faydalanma

KRİTER 2: Doğrudan Katkı

KRİTER 3: Yabancı Dil

Nihai Puan

No

Birim

Ünvan

Ad-Soyad

Puan

Puan

Puan

1

Bilişim Enstitüsü

Yrd.Doç.Dr.

Hamza Salih Erden

50

0

20

70

2

İnşaat Fakültesi

Araş. Gör.

Günay Tümen

50

0

20

70

3

Erasmus Ofisi

Uzman

Mustafa Kemal Yeğen

40

30

0

70

4

IAESTE

Uzman

Çiler Öztunca

40

0

20

60

5

Bilişim Enstitüsü

Yrd.Doç.Dr.

Sefer Baday

50

0

10

60

6

İTÜ IAESTE

Memur

Cahit Okan

50

0

10

60

7

Fen Bilimleri Enstitüsü

Araş. Gör.

Beyzanur Çayır Ervural

50

0

10

60

8

Uluslararası Ofis

Memur

Ferhat Çakıröz

50

0

10

60

9

Fen Bilimleri Enstitüsü

Araş. Gör.

Bilal Ervural

50

0

10

60

10

Kütüphane ve Dök. Daire Bşk.

Kütüphaneci

Fatma Yavuz

50

0

0

50

 

  Belgeler   

STM Başvuru Formu