ÇAP

İTÜ Senato Esaslarına göre, 1. ana dalından mezun olan bir ÇAP öğrencisinin 2. ana dalından ERASMUS Öğrenci Değişim Programına başvurma hakkı bulunmamaktadır. 1. ana dalından henüz mezun olmamış ÇAP öğrencilerinin 2. ana dallarından ERASMUS Öğrenci Değişim Programına başvurma hakkı bulunmaktadır. ANCAK söz konusu öğrencilerin 2. ana dallarından ERASMUS Öğrenci Değişim Programına katılmaya hak kazanmaları durumunda, 1. ana dal dekanlığından ERASMUS Öğrenci Değişim Programına katılacakları süre için izin/onay dilekçesi alarak ilgili belgenin aslını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na, bir kopyasını ise İTÜ AB Merkezi’ne iletmeleri gerekmektedir. 
Bkz. http://www.sis.itu.edu.tr/