İTÜ LOGO


ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU

Değerli öğrencilerimiz,

Erasmus+ Programı kapsamında, lisans, lisansüstü ve mezuniyet arifesindeki öğrencilerimiz* başvuru gerçekleştirip, hibeli ya da hibesiz olarak, kendi buldukları ve kurumumuz tarafından onaylanan program ülkelerindeki kurumlara staj yapmaya gidebilirler. Lisans öğrencileri, Türkiye yükseköğretim yönetmeliklerinde staj aktivitesinin lisans programının zorunlu bir parçası olarak tanımlanmış olması ve İTÜ’deki toplam lisans-lisansüstü öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak hibe dağıtımında lisansüstü öğrencilerine göre önceliklendirilmiştir.

Staj takvimlerimiz, her ne kadar staj için genellikle akademik takvim dışında kalan yaz ayları tercih ediliyor olsa da farklı planlarınıza olanak verecek biçimde organize edilmiştir. Her yıl Mart sonu Nisan başında birbirini takip eden iki ilan açılır. Bunlardan biri hemen başvuruları takip eden yaz için staj planı yapmaya, diğeriyse takip eden yazla başlayan bir yıl içinde plan yapmaya el verir. Ancak lütfen öğrencisi olduğunuz fakülte ya da enstitünün zaman kısıtlarını hesaba katmayı unutmayınız.

Başvuru ve seçim takvimimiz aşağıdadır. Lütfen kendinize en uygun takvime göre başvurularınızı hazırlayınız.

DİKKAT! 2020-2021 bütçe yılı için ödemeler en erken 2020’de gerçekleşebilecektir. Bu bütçenin sözleşmesi henüz Türkiye Ulusal Ajansı ile İTÜ arasında yapılmamış ve tutar hesabımıza geçirilmemiştir.  İngiltere vizesi için “kapsamında hibe ile destekleneceğiniz sözleşme numarası” talep edildiğinden Eylül/Ekim 2020 öncesi stajını İngiltere’de yapmak isteyen öğrencilerimizin bu bütçe yılına başvurmamalarını öneriyoruz.

*Başvurunun mezuniyet öncesinde tamamlanmış olması ve hareketliliğin mezuniyeti takip eden 12 ay içinde tamamlanması gerekmektedir.

Başvuru Takvimi

Başvuru Tarihi

Başvurulan Bütçe Yılı

Ön İlan Tarihi

Kesin Liste

İlan tarihi

Hibeyle Desteklenecek Öğrenci Kotası

Staj Yapılabilecek Tarih Aralığı

23 Mart- 6 Nisan 2020

2019-2020 II. İlan

13 Nisan 2020

20 Nisan 2020

14

20 Nisan 2020- 30 Eylül 2020

20 Nisan-4 Mayıs 2020

2020-2021 I. İlan

11 Mayıs 2020

18 Mayıs 2020

10

1 Haziran 2020- 30 Eylül 2021

Mart-Nisan 2021

2020-2021 II. İlan

Belirsiz

Belirsiz

Belirsiz

Mayıs 2021- 30 Eylül 2021

Nisan-Mayıs 2021

2021-2022 I. İlan

Belirsiz

Belirsiz

Belirsiz

1 Haziran 2021- 30 Eylül 2022

 

Adaylar her iki takvime de başvurabilirler ancak unutmayınız ki Erasmus hareketliliğinden aynı öğrenim düzeyindeki her yararlanma için nihai puanınızdan 10 puan eksiltilecektir. İki ilan arasındaki temel farklılıklar aşağıda açıklanmıştır:

  • 1-İkinci ilanlarda birinciden farklı olarak, ilan edilen kotadan daha fazla hibe dağıtılması durumu doğabilmektedir ve hibeler için yedek yerleştirme yapılmaktadır.
  • 2-İkinci ilanlarda kabul mektubu başvuru önkoşulu iken birinci ilanda kabul mektubu zorunlu belge değildir ancak +10 puan olarak değerlendirilmektedir.

İtiraz Süresi

Ön ilan tarihinden kesinleşen ilan tarihine kadar olan süre, başvuruda bulunan öğrencilerin itirazları için ayrılmıştır. İlan edilen listeye itirazların; gerekçe, talep ve öğrencinin bilgilerini içerecek biçimde hazırlanması ve Erasmus Ofisi’ne en geç kesinleşen ilan tarihinden önceki iş gününde saat öğlen 12:00’ye dek teslim edilmesi gerekmektedir.

İlan Metinleri