imkanlar
23
Mar 2021
2021-2022 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Başvuruları Hakkında Önemli Duyuru 2

Türkiye Ulusal Ajansı üniversitelerimizi bilgilendirerek Program Kılavuzu ve Uygulama El Kitabının (Program Rehberi) yayınlanmamış olması sebebiyle, 2021 proje dönemi için yerleştirmelerinin ertelenmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştur. 2021-2027 dönemi için Erasmus+ programlarını kapsayacak kurallar ve/veya hibeler konusunda çeşitli değişiklikler beklenmektedir. Ancak, söz konusu değişiklikleri içeren Program Rehberi için Avrupa Komisyonu tarafından hazırlıkları devam etmekte olduğundan, henüz yayınlanmamıştır.

Bu kapsamda program kuralları ve hibeler konusunda yenilikler olabileceğinden, başvuru yerleştirme takviminde güncelleme gereği duyulmuştur. Buna göre başvurular planlandığı şekilde alınmıştır, ancak YERLEŞTİRME işlemi ve TAKVİMİ Ulusal Ajans tarafından yeni Program Rehberi açıklandığında yapılacaktır.

Program rehberinin ne zaman yayınlanacağı henüz netleşmediğinden, 2021-2022 SONBAHAR dönemi için bazı üniversitelerin nominasyon son başvuru tarihlerinin geçmesi ihtimali bulunmaktadır. Bu durumda hareketliliklerin 2021-2022 SONBAHAR döneminden 2021-2022 BAHAR dönemine ertelenmesi söz konusu olabilecektir.

--------

Turkish National Agency has informed all universities that because the Program Guide is not published yet, 2021 Project Period Erasmus mobility selections should be postponed.  Several changes are expected for the rules and / or grants for Erasmus + programs for the 2021-2027 period. However, as the preparations for the Program Guide containing the aforementioned changes are ongoing by the European Commission, the Erasmus + Program Guide for this period has not been published yet.

In this context, as there may be some changes in program rules and grants, it was necessary to update the program placement calendar. Accordingly, the applications has been made as planned, but PLACEMENT will be done when the new program guide is announced by Turkish National Agency.

Since it is not clear when the program guide is to be published, it is thought that the application deadlines of some universities may overdue for the FALL 2021-2022 period. In this case, it may be required to postpone some mobilities from 2021-2022 FALL semester to the 2021-2022 SPRING semester.