İTÜ LOGO
Sliding panels


Application Documents

The list of selected 2023-2024 Erasmus+ Exchange students will be published on Turkish National Agency Application PortalAfter the announcement of the Preliminary Evaluation List, all objections and requests regarding the selection and placement will be accepted via petition letter submitted to office personally.

You can make an application through the Application Portal. An e-government login is required to make an application. According to the Selection Criteria, the students, who will submit documents, must upload the relevant documents (below) to the portal.

1. Up-to-date Transcript
You can submit a print-out of your recent transcript taken from http://www.sis.itu.edu.tr/ to the Application Portal.

Students, who started Cycle 2 and Cycle 3 level, have to submit their transcripts including 2022-2023 spring semester even though there have been no grades on it yet. Also, they have to submit the transcript from their previously graduated cycle.

2. Foreign Language Certificate
Details of the foreign language certificates are given in the “Selection Criteria” section. Please submit your foreign language certificate to the Application Portal System.

3. Children of martyrs/veterans card copy (If any)
4. Disable health report from the hospitals authorized by Turkish Ministry of Health (If any)
5. Protection, care or accommodation decision document (If any)
6. Student affected from the earthquake (See: Selecion Criteria) must upload the necessary documents, family information document receiving from E-goverment portal (stating the relationship with the one who resides in the specified cities) and residence certiticate while making application. 

Other Documents and Procedures

Sliding panels
Erasmus+ öğrenci öğrenim hareketliliği kapsamında tek dönem yerleşmiş öğrencilerin, aynı akademik yıl içerisinde, yerleştikleri dönemlerini değiştirmesi mümkündür. Aşağıda yer alan dilekçenin doldurularak, karşı kurumdan alınan onay e-postası çıktısı ile birlikte bağlı bulunan Dekanlık’a/Enstitü’ye teslim edilmesi gerekmektedir.

Fakülte/Ensititü izninin takibi ve kontrolü öğrenci sorumluluğundadır.

Dilekçe için tıklayınız.

1. You must create an account with your ITU e-mail by clicking on KIMO option through https://exchanger.kion.com.tr  

2.  If you have registered to our application system that we used in the office before, KIMO will direct you to the corporate system login. In this case, you must write your username and password from the ITU login section. If not, you must log in via KIMO and create a new username and password.

3.  After logging into the system, when you click on Learning Agreements from the tab under the Home button on the left, you can start preparing the online learning agreement by clicking the Add Learning Agreement button on the top right.

4.  Proceed by entering data according to the headings at the top of the page (Student Information Sending Institution Information Recieving Institution Information Recommended Mobility Program Virtual Courses Commitment) without clicking the save button in the specified tabs, and come to the signature section on the commitment tab, which is the last step.

 5. For signature; Sign with your computer mouse in the empty box on the left.

NOTE: Erasmus+ Departmental/Program Coordinators must also enter the system through https://exchanger.kion.com.tr with KIMO login and have the necessary authorizations on ERASMUSAPP.

Erasmus+ öğrenci öğrenim hareketliliği kapsamında iki dönem yerleşmiş öğrencilerin, hareketliliklerini tek döneme indirmesi mümkündür. Aşağıda yer alan dilekçe doldurularak, karşı kurumdan alınan onay e-postası çıktısı ile birlikte bağlı bulunan Dekanlık’a/Enstitü’ye teslim edilmesi gerekmektedir.

Fakülte/Ensititü izninin takibi ve kontrolü öğrenci sorumluluğundadır.

Dilekçe için tıklayınız.

Erasmus+ öğrenci öğrenim hareketliliği kapsamında iki dönem yerleşmiş öğrencilerin, hareketliliklerini tek döneme indirmesi mümkündür. Aşağıda yer alan dilekçe doldurularak, karşı kurumdan alınan onay e-postası çıktısı ile birlikte bağlı bulunan Dekanlık’a/Enstitü’ye teslim edilmesi gerekmektedir.

Fakülte/Ensititü izninin takibi ve kontrolü öğrenci sorumluluğundadır.

Dilekçe için tıklayınız.

Beklemek durumundasınız. ECTS koordinatörünüz gideceğiniz bölüme hangi derslerin açılacağını karşı üniversiteye sorabilir.

Erasmus+ öğrenci öğrenim hareketliliği kapsamında güz dönemi yerleşmiş öğrencilerin, hareketliliklerini, aynı akademik yıl içerisinde, bahar dönemine uzatması mümkündür. Ancak, bahar dönemi yerleşen öğrencilerin bir sonraki güz dönemine uzatma yapmaları mümkün değildir. Aşağıda yer alan dilekçenin doldurularak, karşı kurumdan alınan onay e-postası çıktısı ile birlikte bağlı bulunan Dekanlık’a/Enstitü’ye teslim edilmesi gerekmektedir. Uzatma işlemi hareketlilik başlangıcından sonra yapılmalıdır.

Fakülte/Ensititü izninin takibi ve kontrolü öğrenci sorumluluğundadır.

Dilekçe için tıklayınız.

Not: Uzatma öğrencileinin hibe ile desteklenme durumu o yılki şartlara göre değişebilmektedir.

Learning Agreement -LA- (Öğrenim Sözleşmesi) & Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) Nedir?

Ulusal Ajans kuralı gereği, tam zamanlı lisans veya lisansüstü (tez aşamasındakiler dahil) Erasmus+ öğrencisi, 1 dönem için 30 AKTS, 2 dönem için 60 AKTS ders yükü almalıdır. Tam zamanlı öğrenci olduğunuzu gösteren belge LA’inizdir.

Tanınma belgesi ise, karşı kurumda alacağınız dersler ile İTÜ’de saydıracağınız derslerin izlenebilirliğini gösteren belgedir. Bu belge hareketlilik sonrasında ders saydırma işlemleri için kullanılacağından, derslerin eksiksiz ve doğru bir şekilde eşlemesi yapılmalıdır.

Nasıl 30/60 ECTS değerinde ders seçeceğim?

•Karşı kurum ders içerikleri incelenir. Karşı kurumun belirlediği AKTS değerleri geçerlidir (web sayfaları, ders kataloğu, vb).

•Uygun olabilecek derslerin, İTÜ ders içerikleri ve AKTS ders yükleri ile karşılaştırılır.

•Uygun olduğu düşünülen dersler, bölüm koordinatörünün onayına sunulur.

•Eğer dersler uyumluysa, LA hazırlama süreci başlar.

Learning Agreement & Tanınma Belgesi hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlar

 1. Belgeler eksiksiz ve doğru bir şekilde bilgisayar ortamında doldurulmalıdır.
 2. Tanınma belgesi önlü arkalı basılmalı ve imza prosedürü takip edilerek, imzaların eksiksiz olduğundan emin olunmalıdır.
 3. Karşılığı olmayan hiçbir ders alınamaz.
 4. Tek dönem ortalama 30 AKTS. İki dönem için ortalama 60 AKTS karşı kurumdan ders seçilmelidir.
 5. Karşı kurumdaki seçilen toplam AKTS miktarı ile İTÜ'de seçilen toplam AKTS miktarı arasındaki fark en fazla 5 AKTS olmalıdır.
 6. LA belgesinde ya da Change LA sonrasında toplam dil dersi miktarı alınan toplam kredinin %30'unu geçmemelidir.
 7. LA'de kaç AKTS olursa olsun bir dönem için min. 21 AKTS'den, iki dönem için 42 AKTS'den başarılı olunması, hak edilen hibenin %30'luk kısmının alınabilmesi için şarttır.
 8. Eğer LA’e ITB ya da MT dersleri yazılacak ise ya dersin kodu ve ismi ya da 6yy MT, 8.yy ITB gibi genel gösterimler yazılmalıdır. Aynı anda hem ders kodu hem de yarıyıl şeklinde yazılan dersler kabul edilmeyecektir.
 9. Ön şartı sağlanmamış ders, Erasmus+ hareketliliğinde alınmamalıdır.
 10. Aynı dönem içerisinde ders ve ön şartı birlikte alınamaz.
 11. Bir yıl hareketlilik gerçekleştirecek olan öğrencilerimiz dersin önşartını birinci dönem, dersi ise ikinci dönem alabilirler. Ancak, birinci dönem dersin ön şartından kaldılarsa, ikinci dönem LA belgesinden ön şartı sağlayamadıkları dersi düşürmelidir.
 12. Bölüm onayı ile bir derse karşılık birden fazla ders seçilebilir ve bu eşleşme tanınma belgesinde doğru bir biçimde gösterilmelidir.
 13. Öğrenci ders planında yer almayan bir ders alınamaz.
 14. İTÜ'de daha önce alınan bir ders Erasmus+ döneminde alınabilir ancak öğrencinin bu dersi AA ile geçmemiş olması gerekir.

 

Belgelerin imza sıralaması:

İTÜ LA belgelerinizdeki onay imzaları şu sırayla atılmalıdır:

                1) Belge sahibi, öğrenci

                2) Bölüm/Program Erasmus Koordinatörü

                3) İTÜ Erasmus Kurumsal Koordinatörü (Erasmus Ofisi)

Tanınma belgelerinizdeki onay imzaları şu sırayla atılmalıdır:

1) Belge sahibi, öğrenci

                2) Bölüm/Program Erasmus Koordinatörü

                3) Fakülte/Enstitü değişim komisyonu

                4) Lisans için "Dekan", Lisansüstü için "Enstitü Müdürü"

                5) İTÜ Erasmus Kurumsal Koordinatörü (Erasmus Ofisi)

NOT: İTÜ LA belgesi ile aynı formatta olan karşı kurum LA belgesi hali hazırda hazırlanmış ise İTÜ LA belgesinin yeniden hazırlanmasına gerek yoktur. Ancak tanınma belgesi her halükarda hazırlanmalı ve hareketlilik dönüşünde orijinal LA ile birlikte Erasmus ofisine teslim edilecek evraklar arasında bulundurulmalıdır. Ayrıca, sadece LA belgesi ya da sadece tanınma belgesi ile ders saydırma işlemi yapılamayacağından, bu iki belgeden bir tanesinin kaybolması ya da hazırlanmaması halinde ders saydırma işlemi yapılmayacaktır.

Not: Bir yıllık tezsiz yüksek lisans programlarından (üç dönemlik akademik yıldan oluşan programlar) yararlanacak öğrencilerimiz için dönemlik AKTS miktarı 20 AKTS olarak uygulanacaktır. Öğrencilerimiz, erasmus program koordinatörlerinin de uygun bulması halinde, dönemlik 15 AKTS ile 25 AKTS arasında ders seçebileceklerdir. Diğer öğrencilerimize uyguladığımız dönem başına minimum 21 AKTS olan başarı kriterimiz, bir yıllık tezsiz yüksek lisans öğrencilerimiz için 14 AKTS olarak uygulanacaktır.

İLK LA BELGESİNDEKİ DERSLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMAK İÇİN İZLENMESİ GEREKEN PROSEDÜR

- karşı kurumda alınan derslerin çakışması,

- dersin açılmaması,

- yeni ders alınması,

- derslerin karşı kurumdaki isimleri ya da kredisi değişmişse ve kurumdan alınacak transkriptteki ders isimleri ile uyuşmama durumu mevcutsa öğrenim sözleşmesinde (LA) değişiklik yapılmalıdır.

 

 1. Ulusal Ajans kuralı gereği, değişiklik karşı kurumdaki ders başlangıç tarihinden itibaren ilk 7 HAFTA içinde yapılmalıdır. 7 haftadan sonra yapılan öğrenim sözleşmesi değişiklikleri kesinlikle imzalanmayacaktır.
 2. Değişiklik, LA change belgesi ve Change LA’in tanınma belgesi hazırlanarak yapılmalıdır.

Tanınma belgesi üzerindeki ders eşleştirmeleri anlaşılır bir şekilde yapılmalıdır. Her iki belge üzerinde de, ilk LA belgesinde bulunan ve karşı kurumdan alınması planlanan ancak alınmayacak dersler D (drop) olarak belirtilmeli, karşı kurumdan yeni alınacak dersler A (add) olarak belirtilmelidir. İlk LA ile alınan ve herhangi bir değişikliğe uğramamış derslerin LA Change ve tanınma belgeleri üzerinde gösterilmemesi gerekmektedir.

Değişiklik sayfası doldurulduktan sonra belgelerin imza sırası:

İTÜ Change LA

Change LA’in Tanınma Belgesi

Belge sahibi, öğrenci

Belge sahibi, öğrenci

Karşı kurum - Erasmus Bölüm/Program/Kurum Koordinatörü

İTÜ - Erasmus Bölüm/Program Koordinatörü

İTÜ - Erasmus Bölüm/Program Koordinatörü

İTÜ - Fakülte/Enstitü Değişim Komisyonu ve Fakülte Dekanlığı/Enstitü Müdürlüğü

İTÜ - Erasmus Kurumsal Koordinatörü

İTÜ - Erasmus Kurumsal Koordinatörü

 

*Karşı kurumun bölüm koordinatörü ve kurum koordinatörü tarafından onaylanan değişiklik yapılmış LA ve hazırlayacağınız LA change’in tanınma belgesi taratılarak e-posta ile İTÜ’deki Erasmus Bölüm Koordinatörüne gönderilmeli ve ulaştığından emin olunmalıdır.

*İTÜ bölüm koordinatörü tarafından imzalanan belgeler, Erasmus Kurum Koordinatorü imzası için iç posta ile ya da bir arkadaşınız vasıtası ile Erasmus Ofisi'ne teslim edilmelidir. 

*İmza alındıktan ve tüm onay süreci tamamlanmış olan LA Change ve tanınma belgesi, öğrencinin hareketlilik sonrasında teslim alabilmesi için Erasmus Ofisi’nde saklanır.

*Öğrenci tüm süreci takip etmek, onayları almak ve belgelerin kaybolmaması için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.