2023-2024 Seçim Kriterleri

 

%50
Genel Not Ortalaması

 

 

Lisans: 2.50/4.00Lisansüstü: 3.00/4.00

Tüm öğrenciler için üniversite geneli genel not ortalaması dikkate alınacaktır.

(ÇAP öğrencileri için; öğrenci, eğer birinci ana dalından başvuru yapıyor ise birinci ana dalının ağırlıklı genel not ortalaması, eğer ikinci ana dalından başvuru yapıyor ise üniversite genel not ortalaması dikkate alınacaktır.

Yan dal öğrencileri için; ana dalının ağırlıklı genel not ortalaması dikkate alınacaktır.)

Not ortalamanızın 100’lük karşılığı için tıklayınız.

%50
Yabancı Dil Düzeyi

Tercih edilen kurumun eğitim dili fark etmeksizin, İTÜ içerisinde seçim ve yerleştirmelerde yalnızca İngilizce dil puanı değerlendirmeye alınacaktır.

Yabancı dil notunda alt sınır olarak, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (CEFR)’nda B1 seviyesine karşılık gelen 65/100 puan koşulunun sağlanması gerekmektedir.

İngilizce dil belgesi olarak geçerlik süresi dolmamış YDS, YÖKDİL, TOEFL, PTE ve İTÜ Proficiency sınav sonuç belgeleri kabul edilecektir. Söz konusu belgeler dışında herhangi bir kurumdan alınan sınav sonuç belgesi ya da sertifika kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ: Başvurular esnasında sunulacak yabancı dil belgelerinin geçerlik sürelerinin dolmamış olmasına dikkat edilmelidir.

ÖNEMLİ: Kurumların bahsi geçen yabancı dil belgelerini kabul etmeleri kendi takdirlerindedir.

Yerleştirilen kurumun farklı bir yabancı dil belgesini gerekli görmesi durumunda, öğrencimizin dil belgesini ilgili kuruma, belirlenen tarihte ulaştırması gerekmekte olup bu konuda İTÜ Erasmus Ofisi’nin bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

- 10 puan
Daha önce Yararlanma /

Hak kazandığı halde iptal etmeme / Vatandaşı olunan ülkeye başvuru

Bknz: Kimler Erasmus+ Programına Katılabilir?

+ 10 puan

Engelli öğrenciler / Koruma, bakım veya barınma kararı olan öğrenciler

+15 puan

Şehit ve gazi çocukları

Bknz: Kimler Erasmus+ Programına Katılabilir?