İTÜ LOGO

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Erasmus+ programıyla öğrenim hareketliliği gerçekleştirmek isteyen her öğrenci, ilk önce, Erasmus+ programı seçim kriterlerine göre değerlendirilmek üzere, online olarak başvurusunu yapar. Seçim sonuçlarına göre ismi karşı kuruma bildirilir.

Öğrenci ancak kontenjanına yerleştirildiği kuruma başvurması, gerekli başvuru koşullarını yerine getirmesi ve bu sürecin sonunda karşı kurum tarafından kabul edildiği beyan edilen “kabul belgesi/acceptance letter” (normal posta veya e-posta yoluyla gelebilir) alması sonucu hareketliliğe gidebilir.

DİKKAT

- İlan edilen lisans, yüksek lisans, doktora kontenjanları sadece ilgili seviye içindir.
- Tez aşamasında başvurmayı düşünen öğrencilerin, tercih etmek istedikleri kurumda tez danışmanı bulmuş olması veya en azından bir öğretim üyesi ile irtibat içerisinde olması beklenmektedir. Danışman bulmadan başvuruda bulunulması tavsiye edilmez. Ayrıca, kurumların tez çalışması için AKTS verip vermedikleri, önceden ilgili kurum Erasmus Ofisine sorulmalıdır. Tez çalışması için en az 21 AKTS vermeyi kabul etmeyen kurumlar tercih edilmemelidir.
- İTÜ tarafından Erasmus+ değişim programı kapsamında bir kontenjana yerleştirilmiş ve karşı kurum tarafından kabul mektubu alınmış olması, ilgili kurumun bulunduğu ülke için vize alınabileceğini garantilemez. Zamanında (hareketlilik öncesinde) vize alamayan öğrencilerimiz, iptal prosedürünü gerçekleştirmekle yükümlüdür.

Bu sebeple öğrencilerimiz tercih edecekleri üniversitelerin;

 1. Başvuru koşullarını incelemeli,
 2. Yabancı dil seviyesi koşullarını öğrenmeli,

  Kurumlar, yabancı dil seviyesi şartlarını her akademik yıl değiştirebileceklerinden, kurumlar arası anlaşmalarda yazan dil koşullarına ek olarak en güncel ve kesin bilgiye ulaşmak için, ilgili kurumların web sayfalarının bu amaçla da incelenmesi çok önemlidir.

 3. Akademik takvimlerini incelemelidir.

Öğrencilerimiz karşı kurumların dönem başlangıç/bitiş tarihlerinin İTÜ akademik takvimiyle çakışma durumunu kontrol etmelidir. Örneğin Almanya ve Avusturya’daki kurumları bir dönem tercih eden öğrencilerin tüm akademik yıl veya sadece “bahar” dönemi tercihi yapmaları, akademik takvim çakışmalarından kaynaklanan sorunların önüne geçilmesi açısından önerilmektedir.

 1. Gerekli AKTS/ECTS miktarını tamamlayabilmek için, alabileceği dersleri veya tez aşamasındaysa tez çalışmasının AKTS miktarını incelemeli,

  Karşı kurumda alınacak derslerin ilgili kurumda geçerli olan kredi miktarlarının toplamının; 1 dönem için 30 AKTS, 2 dönem için 60 AKTS olması zorunludur. Bu kural lisansüstü tez çalışması için değişim yapacak öğrencileri de kapsamaktadır. Ancak, lisansüstü öğrenciler için, karşı kurumda yapılacak olan tez çalışması 30 AKTS’nin altında ise, ilgili kredi miktarı Erasmus Ofisi’ne danışılmalıdır.

  Ders uyumlulukları Erasmus bölüm/program koordinatörüne danışılmalıdır. Karşı kurumda alınacak derslerin toplam AKTS miktarı ile İTÜ’deki eşdeğer sayılacak derslerin toplam AKTS miktarı arasındaki farkın bir dönem için 5’ten fazla olmaması, iki dönem için toplamda 10’dan fazla olmaması gerekir.

 2. Not sisteminin geçti/kaldı (pass/fail) olarak değil, bir not karşılığı olmasına dikkat etmelidir. Eğer alınan dersin not karşılığı yok ise, İTÜ Öğrenci İşleri tarafından “fail/başarısız” olunan ders İTÜ transkriptine FF olarak ve “pass/başarılı” olunan ders “muaf” olarak işlenmektedir.