Kimler Erasmus+ Programına Katılabilir?

 • İTÜ’de tam zamanlı olarak kayıtlı öğrenciler (lisans dil hazırlık öğrencileri hariç),
 • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde, 2014-2020 ve/veya 2021-2027 Erasmus+ dönemlerinde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemiş olması,
 • Daha önce Erasmus+ hareketliliğine seçilmiş, ancak hakkını ilgili akademik yıl için kullanmamış ve iptal prosedürünü gerçekleştirmiş öğrenciler, (Ancak, Ulusal Ajans kuralları gereği, aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen gerçekleştirilmeyen her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır.)
 • Daha önce Erasmus+ programına başvuru yapmış ancak başvurusu kabul edilmemiş/seçilmemiş öğrenciler,
 • Erasmus+ programından yararlanmış öğrenciler, farklı bir eğitim seviyesinde Erasmus+ hareketliliği gerçekleştirebilir. Ancak, Ulusal Ajans kuralları gereği akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında hareketlilikten yararlanmış öğrencilerin yerleştirmeye esas nihai puanlarından, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır. Daha önce yararlanma durumunda -10 puan uygulanması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.

  - Aynı anda hem Öğrenim hem de Staj hareketliliği için başvuran adayların olması durumunda; “10 puan” eksiltmenin hangi faaliyette uygulanacağı öğrencilerimizin tercihine bırakılacaktır. Bu durumda olan öğrencilerimizin, hangi faaliyette eksiltme uygulanmasını tercih ettiğine yönelik bir dilekçe yazarak Başvuru Formu ile birlikte Ulusal Ajans Başvuru Portalı (https://portal.ua.gov.tr/default.aspx.) ve kurumsal sistemimize (https://erasmusapp.itu.edu.tr ) yüklemesi gerekmektedir. Daha önce hareketlilikten faydalanmış bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, daha önce faydalandığı hareketlilik türünden “-20 puan”, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise “-10 puan” eksiltme uygulanır.
  Not: COVID-19 nedeniyle 2019-2020 ve 2020-2021 akademik yıllarında hareketlilik gerçekleştirememiş ya da hareketliliğini yarıda bırakmış öğrencilere Ulusal Ajans’ın kararına göre

 • - 10 puan uygulanmayacaktır. Bu durumda olan öğrencilerin başvuru ekranlarında -10 puan uygulaması görmeleri halinde ivedilikle ofisimizle iletişime geçmeleri önem arz etmektedir.

  - Vatandaşı olunan program ülkelerinde hareketlilik yapmak isteyen öğrenciler (Vatandaşı olunan ülkedeki kurum/ları tercih listesinde belirten öğrencilerin nihai puanlarından -10 puan eksiltme uygulanır.)

 • Engelli öğrenciler (Durumlarını Engelli Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmeleri halinde, nihai puanlarına +10 puan uygulanacaktır. Bu durumdaki öğrencilerimizin 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporunu ibraz etmesi gerekir.)

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında koruma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan uygulanacaktır. Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekmektedir.

Şehit ve gazi çocukları (Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hale gelen, ölen veya öldürülenler”in çocukları Şehit ve Gazi çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir. Erasmus hareketliliğine başvuruları sırasında, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenmiş Şehit/Gazi Ailesi kartının aslı ve fotokopisinin ibraz edilmesi halinde nihai puanlarına 15 puan ilave edilir.)

DİKKAT:

Değerlendirme Ulusal Ajans (UA) kuralları ve İTÜ Senatosu kararları çerçevesince yapılmaktadır. Gerekli şartları sağlamadığı halde başvuru yapan öğrenciler değerlendirme sürecine dâhil edilmeyecektir.

Bitirme projelerinin süresi ve eşdeğerliğinin bulunmasının zor olması nedeniyle, bitirme dersinin karşı kurumda alınması Bölüm Erasmus Koordinatörünün ve ilgili Dekanlığın onayına bağlıdır. Bu öğrenciler hareketliliğe katılabilir, ancak bitirme projelerini hareketlilik süresinde alamayabilirler.

Erasmus+ öğrencisi olarak seçilen her öğrenci, bu hakkını ilgili akademik yıl içerisinde seçildiği bölüm/program dâhilinde kullanmak zorundadır. Herhangi bir nedenle iptal prosedürünü gerçekleştirerek Erasmus+ hakkından vazgeçen öğrenci, hakkını bir başka/sonraki akademik yıla devredemez. Yine de, öğrenci daha sonraki başvuru dönemlerinde Erasmus+ öğrencisi olmak için başvurabilir, ancak başvuru ve seçim sürecine tekrar tabi olur.

Ulusal Ajans kuralları gereği, önceki akademik yıllarda Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden faydalanmak üzere asil aday öğrenci olarak seçilmiş, ancak hakkını kullanmamış ve iptal prosedürünü zamanında yerine getirmemiş öğrencilerin, 2023-2024 akademik yılı başvurusunda nihai puanlarının hesabında -10 puan uygulaması yapılacaktır.

ÇAP öğrencileri aynı başvuru döneminde sadece bir ana daldan Erasmus+ öğrenim hareketliliği başvurusunda bulunabilir. Birinci ana dalından mezun olmuş olan ÇAP öğrencisi ikinci ana dalından başvuru yapabilir ve hareketlilik gerçekleştirebilir.