İTÜ LOGO

2022 İlanı/ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ (Öğrenci/Yeni mezun) BAŞVURUSU

Değerli öğrencilerimiz,

Erasmus+ Programı kapsamında, lisans, lisansüstü ve mezuniyet arifesindeki öğrencilerimiz* başvuru gerçekleştirip, hibeli ya da hibesiz olarak, kendi buldukları ve kurumumuz tarafından onaylanan program ülkelerindeki + İngiltere kurumlara staj yapmaya gidebilirler. Lisans öğrencileri, Türkiye yükseköğretim yönetmeliklerinde staj aktivitesinin lisans programının zorunlu bir parçası olarak tanımlanmış olması ve İTÜ’deki toplam lisans-lisansüstü öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak hibe dağıtımında lisansüstü öğrencilerine göre önceliklendirilmiştir.

Staj takvimlerimiz, her ne kadar staj için genellikle akademik takvim dışında kalan yaz ayları tercih ediliyor olsa da farklı planlarınıza olanak verecek biçimdedir. Ancak lütfen öğrencisi olduğunuz fakülte ya da enstitünün zaman kısıtlarını hesaba katmayı unutmayınız.

*Başvurunun mezuniyet öncesinde tamamlanmış olması ve hareketliliğin mezuniyeti takip eden 12 ay içinde tamamlanması gerekmektedir.

Başvuru Takvimi

Başvuru Tarihi

Ön İlan Tarihi

Nihai Liste

İlan tarihi

Staj Yapılabilecek Tarih Aralığı

7 Mart 2022- 15 Nisan 2022

21 Nisan 2021

28 Nisan 2022

En geç 31 Mayıs 2023’te tamamlanmak üzere

 

İtiraz Süresi

Ön ilan tarihinden kesinleşen ilan tarihine kadar olan süre, başvuruda bulunan öğrencilerin itirazları için ayrılmıştır. İlan edilen listeye olabilecek itirazların; gerekçe, talep ve öğrencinin bilgilerini içerecek biçimde hazırlanması ve Erasmus Ofisi’ne en geç kesinleşen ilan tarihinden önceki iş gününde saat öğlen 12:00’ye dek teslim edilmesi gerekmektedir.