İTÜ LOGO


ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU

Değerli öğrencilerimiz,

Erasmus+ Programı kapsamında, lisans, lisansüstü ve mezuniyet arifesindeki öğrencilerimiz* başvuru gerçekleştirip, hibeli ya da hibesiz olarak, kendi buldukları ve kurumumuz tarafından onaylanan program ülkelerindeki kurumlara staj yapmaya gidebilirler. Lisans öğrencileri, Türkiye yükseköğretim yönetmeliklerinde staj aktivitesinin lisans programının zorunlu bir parçası olarak tanımlanmış olması ve İTÜ’deki toplam lisans-lisansüstü öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak hibe dağıtımında lisansüstü öğrencilerine göre önceliklendirilmiştir.

Staj takvimlerimiz, her ne kadar staj için genellikle akademik takvim dışında kalan yaz ayları tercih ediliyor olsa da farklı planlarınıza olanak verecek biçimdedir. Ancak lütfen öğrencisi olduğunuz fakülte ya da enstitünün zaman kısıtlarını hesaba katmayı unutmayınız.

*Başvurunun mezuniyet öncesinde tamamlanmış olması ve hareketliliğin mezuniyeti takip eden 12 ay içinde tamamlanması gerekmektedir.

Başvuru Takvimi güncellenmiştir! Güncel Takvim

Başvuru Tarihi

Ön İlan Tarihi

Kesin Liste

İlan tarihi

Hibeyle Desteklenecek Öğrenci Kotası

Staj Yapılabilecek Tarih Aralığı

15 Mart- 02 Nisan 2021

9 Nisan 2021

16 Nisan 2021

13

16 Nisan 2021**- 31 Mayıs 2022

 

** Bu tarihte gidiş için gerekli tüm prosedürleri tamamlamış olan öğrenciler hareketliliğe başlayabilir. Kesin ilan tarihinden sonra gidiş işlemlerine başlayacak öğrencilerin vize işlemleri için ortalama bir aylık süre ayırmaları gerekeceğini dikkate almaları gerekir.

İtiraz Süresi

Ön ilan tarihinden kesinleşen ilan tarihine kadar olan süre, başvuruda bulunan öğrencilerin itirazları için ayrılmıştır. İlan edilen listeye olabilecek itirazların; gerekçe, talep ve öğrencinin bilgilerini içerecek biçimde hazırlanması ve Erasmus Ofisi’ne en geç kesinleşen ilan tarihinden önceki iş gününde saat öğlen 12:00’ye dek teslim edilmesi gerekmektedir.

İlan Metinleri