İTÜ LOGO

ERASMUS+ STAJ GİDİŞ ve DÖNÜŞ İŞLEMLERİ

Erasmus+ Staj Hareketliliği Yapacak Öğrencilerin Gitmeden Evvel Yapması Gerekenler

Kabul mektubu kopyası ve staj için öğrenim sözleşmesi belgesinin imzalı halini ofisimize ileten öğrenciler için vize işlemlerini kolaylaştırıcı, Erasmus+ staj hareketliliği yapıldığını ve hareketliliğin hibe ile destekleneceğini belirten bir belge verilecektir. Hibesiz giden öğrencilere ise hibesiz vize kolaylaştırıcı mektup verilecektir. Hareketlilik gerçekleştirecek öğrencilerin gitmeden evvel yapması gerekenler ve erasmusapp'a yüklenmesi gereken evraklar aşağıda açıklanmıştır.

  Erasmus+ Staj Gidiş İşlemleri

  • Staj için Öğrenim Sözleşmesi (learning agreement for traineeship)
  • Staj Öğrencilerinin Sigorta Sorumlulukları
  • Online Dil Desteği
  • Fakülte / Enstitü İzni
  • Hareketliliğe Gitmeden Önce

  Erasmus+ Staj Dönüş İşlemleri

  • Hareketlilik Esnasında/Dönmeden Evvel Yapılması Gerekenler ve Dönüşte Teslim edilecek Dokümanlar